Węglarz, B. (2018). Budżet obywatelski województwa małopolskiego. Eastern Review, 7, 189–202. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.11