Michalska-Żyła, A., & Michalska-Dominiak, B. (2018). Partycypatywne działania promocyjne jako czynnik budowania tożsamości regionalnej. Przykład województwa łódzkiego. Eastern Review, 7, 175–188. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.10