Łabędź, K. (2018). Uwarunkowania lokalnej aktywności obywatelskiej. Eastern Review, 7, 143–157. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.08