Chodubski, A. (2018). Europejskie wyzwania regionalne a generowanie społeczeństwa obywatelskiego. Eastern Review, 7, 73–85. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.04