Leszczyńska, K. (2018). Udział obywateli w wyborach i referendach w Polsce po 1989 roku. Eastern Review, 7, 49–71. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.03