Włodarska-Frykowska, A., Stępień-Kuczyńska, A., & Słowikowski, M. (2017). Wstęp. Eastern Review, 6, 11–26. https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.01