Stępień-Kuczyńska, A., & Słowikowski, M. (2016). Wstęp. Eastern Review, 5, 11–16. https://doi.org/10.18778/1427-9657.05.01