(1)
Michalska-Żyła, A.; Michalska-Dominiak, B. Partycypatywne działania Promocyjne Jako Czynnik Budowania tożsamości Regionalnej. Przykład województwa łódzkiego. ER 2018, 7, 175-188.