[1]
Michalska-Żyła, A. i Michalska-Dominiak, B. 2018. Partycypatywne działania promocyjne jako czynnik budowania tożsamości regionalnej. Przykład województwa łódzkiego. Eastern Review. 7, (grudz. 2018), 175–188. DOI:https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.10.