Grodź, I. (2020) „Venice in Films. «Wenecja» by Jan Jakub Kolski (2010)”, Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), s. 201–214. doi: 10.18778/2299-7458.09.09.