Bukowiecka, M. (2017) „Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza”, Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (6), s. 161–182. doi: 10.18778/2299-7458.06.08.