Marciniak, P. (2021) „«Znawca miłosnych pieśni / i dojrzałych czereśni» – o zaśpiewanych wierszach Ewy Lipskiej”, Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), s. 169–183. doi: 10.18778/2299-7458.10.09.