Bukowiecka, Marta. 2017. „Dzieło Jako Proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza”. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, nr 6 (grudzień):161-82. https://doi.org/10.18778/2299-7458.06.08.