BUKOWIECKA, M. Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, [S. l.], n. 6, p. 161–182, 2017. DOI: 10.18778/2299-7458.06.08. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury/article/view/3534. Acesso em: 24 luty. 2024.