Grodź, I. (2020). Venice in Films. "Wenecja" by Jan Jakub Kolski (2010). Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (9), 201–214. https://doi.org/10.18778/2299-7458.09.09