Bukowiecka, M. (2017). Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (6), 161–182. https://doi.org/10.18778/2299-7458.06.08