Pawłowska, A. (2021). Męskość wobec syndromu Kopciuszka. Wybrane aspekty kreacji męskiego bohatera w cyklu powieściowym Anny Ficner-Ogonowskiej. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze, (10), 231–247. https://doi.org/10.18778/2299-7458.10.13