(1)
Bukowiecka, M. Dzieło Jako Proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza. CL 2017, 161-182.