[1]
Bukowiecka, M. 2017. Dzieło jako proces. Wokół spójności tekstów Tadeusza Różewicza. Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze. 6 (grudz. 2017), 161–182. DOI:https://doi.org/10.18778/2299-7458.06.08.