Hartleb-Kropidło, B. (2020) „O pewnym ślubnym zwyczaju w relacji Marka Terencjusza Warrona”, Collectanea Philologica, (23), s. 99–110. doi: 10.18778/1733-0319.23.07.