Arndt, Aleksandra. 2020. „Wergiliuszowy Epyllion O Orfeuszu I Eurydyce: Na Warsztacie Badaczy, artystów, tłumaczy… Transpozycja opowieści Do Polszczyzny”. Collectanea Philologica, nr 23 (grudzień):91-97. https://doi.org/10.18778/1733-0319.23.06.