Stulczewski, J. „Wywiad Z Prof. Tadeuszem Marszałem – Profesorem Uniwersytetu Łódzkiego Oraz Redaktorem «Biuletynu Szadkowskiego»”. Biuletyn Szadkowski, t. 20, wrzesień 2020, s. 195-10, doi:10.18778/1643-0700.20.13.