Stulczewski, J. „Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej W Prusinowicach (1954–1961)”. Biuletyn Szadkowski, t. 19, listopad 2019, s. 93-106, doi:10.18778/1643-0700.19.04.