Stulczewski, J. „Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej W Krokocicach W Latach 1929–1939”. Biuletyn Szadkowski, t. 18, grudzień 2018, s. 49-64, doi:10.18778/1643-0700.18.04.