Stulczewski, Jarosław. „Wybory Do Sejmu PRL (18 Października 1985)”. Biuletyn Szadkowski, t. 22, wrzesień 2022, s. 231-43, doi:10.18778/1643-0700.22.10.