Bartosiewicz, Bartosz. „Źródła Finansowania Komunalnych Inwestycji Infrastrukturalnych – przykład Gminy Szadek”. Biuletyn Szadkowski, t. 8, grudzień 2008, s. 179-88, doi:10.18778/1643-0700.08.12.