Lamprecht, Mariusz. „Charakterystyka Demograficzna sołectwa Grzybów”. Biuletyn Szadkowski, t. 3, grudzień 2003, s. 139-44, doi:10.18778/1643-0700.03.10.