Bartosiewicz, B. „Infrastruktura Komunalna Na Terenie Gminy Szadek - Stan Obecny I Kierunki Rozwoju”. Biuletyn Szadkowski, t. 5, grudzień 2005, s. 219-35, doi:10.18778/1643-0700.05.11.