Marszał, T. „Pomnik Józefa Piłsudskiego W Szadku - Niezrealizowany Projekt (w 70 Rocznicę śmierci marszałka)”. Biuletyn Szadkowski, t. 5, grudzień 2005, s. 211-7, doi:10.18778/1643-0700.05.10.