Jagla, J. „Przedstawienia Wotywne Z kościoła św. Andrzeja W Małyniu”. Biuletyn Szadkowski, t. 5, grudzień 2005, s. 129-46, doi:10.18778/1643-0700.05.06.