Stulczewski, J. „Kościół św. Idziego W Szadku”. Biuletyn Szadkowski, t. 21, grudzień 2021, s. 181-7, doi:10.18778/1643-0700.21.11.