Stulczewski, J. „Wywiad Z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o V. Kretowicz, 2o V. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej I Siostrą Komendanta Spieszonego Szwadronu AK W Szadku”. Biuletyn Szadkowski, t. 16, grudzień 2016, s. 389-01, doi:10.18778/1643-0700.16.21.