[1]
J. Stulczewski, „Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939”, BS, t. 18, s. 49–64, grudz. 2018.