[1]
T. Figlus, „Zmiany zagospodarowania Wilamowa w okresie staropolskim”, BS, t. 22, s. 73–88, wrz. 2022.