[1]
M. Lamprecht, „Charakterystyka demograficzna sołectwa Grzybów”, BS, t. 3, s. 139–144, grudz. 2003.