[1]
J. Jagla, „Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu”, BS, t. 5, s. 129–146, grudz. 2005.