[1]
P. Szkutnik, „Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych ”, BS, t. 5, s. 111–127, grudz. 2005.