[1]
R. Kucharski i M. Lamprecht, „Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej ”, BS, t. 5, s. 67–97, grudz. 2005.