[1]
R. Kucharski i M. Lamprecht, „Rozwój młynarstwa w regionie szadkowskim w XX w. i jego obraz współczesny”, BS, t. 6, s. 127–152, grudz. 2006.