[1]
J. Stulczewski, „Stefan Sikała (1939–2020) – rolnik, sołtys i społeczny bibliotekarz (wspomnienie)”, BS, t. 21, s. 151–162, grudz. 2021.