[1]
J. Stulczewski, „Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1o v. Kretowicz, 2o v. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku”, BS, t. 16, s. 389–401, grudz. 2016.