Stulczewski, J. (2020) „Wywiad z prof. Tadeuszem Marszałem – profesorem Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktorem «Biuletynu Szadkowskiego»”, Biuletyn Szadkowski, 20, s. 195–210. doi: 10.18778/1643-0700.20.13.