Stulczewski, J. (2019) „Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prusinowicach (1954–1961)”, Biuletyn Szadkowski, 19, s. 93–106. doi: 10.18778/1643-0700.19.04.