Stulczewski, J. (2018) „Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokocicach w latach 1929–1939”, Biuletyn Szadkowski, 18, s. 49–64. doi: 10.18778/1643-0700.18.04.