Figlus, T. (2022) „Zmiany zagospodarowania Wilamowa w okresie staropolskim”, Biuletyn Szadkowski, 22, s. 73–88. doi: 10.18778/1643-0700.22.03.