Bartosiewicz, B. (2008) „Źródła finansowania komunalnych inwestycji infrastrukturalnych – przykład gminy Szadek”, Biuletyn Szadkowski, 8, s. 179–188. doi: 10.18778/1643-0700.08.12.