Lamprecht, M. (2003) „Charakterystyka demograficzna sołectwa Grzybów”, Biuletyn Szadkowski, 3, s. 139–144. doi: 10.18778/1643-0700.03.10.