Bartosiewicz, B. (2005) „Infrastruktura komunalna na terenie gminy Szadek - stan obecny i kierunki rozwoju ”, Biuletyn Szadkowski, 5, s. 219–235. doi: 10.18778/1643-0700.05.11.