Marszał, T. (2005) „Pomnik Józefa Piłsudskiego w Szadku - niezrealizowany projekt (w 70 rocznicę śmierci marszałka) ”, Biuletyn Szadkowski, 5, s. 211–217. doi: 10.18778/1643-0700.05.10.