Kucharski, R. i Lamprecht, M. (2005) „Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej ”, Biuletyn Szadkowski, 5, s. 67–97. doi: 10.18778/1643-0700.05.04.